Pravilnik - IT Point S&S DOO

Title
Idi na sadržaj
Plaćanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora.

Ovaj Pravilnik se odnosti na sve korisnike Web hostign usluga IT Point S&S DOO i ima za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima IT Point S&S DOO, vodeći računa o slobodi govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti podataka, kao i obezbeđenje funkcionisanja same mreže.

Korišćenjem usluga preko IT Point S&S DOO, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišćenje usluga.


Klijentski nalog

Svako lice može otvoriti klijentski nalog na IT Point S&S DOO. Lice je dužno prilikom kreiranja klijentskog naloga da unese istinite informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail. Ukoliko unesete netačne informacije Linux hostign zadržava pravo da izbriše klijentski nalog. Sva obaveštenja vezana za otvaranje naloga i plaćanje će korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspešnog kreiranja naloga, lice koje je prijavljeno postaje korinsik usluga IT Point S&S DOO. Korisnik je dužan prilikom promene bilo kog podatka sa početka Ugvora (ime, prezime, adresa, telefon i e-mail) sam ažurira iste u okviru svog naloga. Korisnik se obavezuje da čuva parametre za pristup svom korisničkom nalogu i da ne daje podatke drugim licima. Ukoliko korisnik nema sačuvane ove podatke, pomože da se obrati našem tehničkom osoblju koje će poslati podatke koji se nalaze u našoj bazi (sve sem podatke u šifri koje ni tehničko osoblje ne može da vidi, ali ako korisnik zahteva može da postavi na neku novu vrednost). Parametri za pristup se šalju isključivo na e-mail adresu koja je navedena u nalogu.

Otvaranjem naloga, korisnik je saglasan sa tim da ga IT Point S&S može kontaktirati putem maila radi redovne komunikacije, a vezano za usluge i plaćanja koje se koriste kod IT Point S&S DOO, kao i vanrednih obaveštenja i ponuda.


Poručivanje domena

Korisnik je odgovoran za izvršenje narudžbe preko IT Point S&S DOO i plaćanje iste. Ukoliko se dogodi neka greška prilikom plaćanja i uplati se na pogrešan račun (račun koji nije naveden u instrukcijama za plaćanje) IT Point S&S DOO ne snosi nikakvu odgovornost i nema obavezu kreiranja naloga. IT Point S&S DOO nema obavezu refundacije para prilikom pogreške prilikom plaćanja. Prilikom naručivanja domena, ako se dogodi bilo kakva greška vezana za kucanje naziva domena, IT Point S&S DOO nije u obavezi da refundira pare. Moguće je jedino ponovna narudžbina i plaćanje domena, pod uslovom da je željeni domen dostupan za registraciju.


Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za izvršenje narudžbe preko sajta IT Point S/S-a (domen linuxi.in.rs) kao i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se predhodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može da sazna ili na mačnim sajtovima  IT Point S&S i  lt Panel IT Point-a S&S ) ili kontaktiranjem naše podrške. IT Point S&S DOO ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je korisnik zakupio paket koji mu ne odgovara.


Plaćanje

Nakon izvršene narudžbe usluga, korisnik će dobiti predračun za usluge koje želi, kao i sa podacima kako da izvrši uplatu.

Postoji 4 načina plaćanja usluga IT Point S&S DOO: plaćanjem uplatnicom/virmanom (iz Srbije i van Srbije), Pay Pal-om, kao i plaćanje karticom (online). Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u roku od 30 dana, smatraće se da transakcija nije završena i narudžba se otkazuje.


Povraćaj novca

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugama IT Point S&S DOO korisnik može zatražiti povraćaj novca u roku od 30 dana od datuma narudžbe. Povraćaj novca je moguć isključivo za usluge hostinga i to na period dužem od 3 meseca. Povraćaj novca nije moguć za usluge registracije domena, kupovinu tempalte-a, software-a, izradi website-a, usluge vezane za SEO i internet marketing, kao i usluge hostinga na 3 meseca, usluge plaćanja prema trećim licima ili kompanijama.


Radnje vezane za realizaciju narudžbenica

Realizacija narudžbenice (registracija domena, otvaranje hosting naloga..) biće izvršene tek nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, dodatni prostor, dodatni mailovi) se realizuju tek nakon uplate i procesa nabavke istih bez preciznog vremnenskog perioda. IT Point S&S DOO zadržava pravo da odbije bilo koju narudžbenicu bez navedenog razloga.


Parametri za pristup

Nakon realizacije usluga, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koju je naveo prilikom registracije ili se nalazi u njegovom nalogu (produženje postojećih ili nabavka novih usluga). Korisnik je dužan da čuva ove podatke i da ih ne daje neovlašćenim licima, kao i o tome da brine o bezbednosti računara na kome se nalaze ovi podaci. U slučaju da izgube ove podatke, korisnici ih mogu dobiti putem Help deska, sve sem šifre, koju ni naše osoblje ne može videti, ali zato može postaviti na novu vrednost. Parametri za pristup se šalju isključivo na e-mail koji je naveden u klijentskom nalogu.


Obnova usluga


Pred završetak ugovorenih usluga korisnik dobija obaveštenje na e-mail koja se nalazi u korisničkom nalogu o završetku usluga i istovremeno dobijaponudu za produženje usluga. Ukoliko se korisnik ne odazove na ponudu, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.
Hosting se obavezuje da čuva korisničke podatke još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon ovog perioda, hosting može da obriše korisničke fajlove i sam nalog. Ako se korisnik u ovom periodu prijavi za ponovne usluge, hosting mu može otvoriti isti nalog pod kojim je korisnik radio, na zatev korisnika.


Tehnička podrška

Tehničku podršku IT Point S&S DOO možete kontaktirati isključivo putem  Help deska. Podrška se pruža isključivo za usluge koje su zakupljene kod nas i za pakete koje su u okviru naše ponude. To podrazumeva između ostalog i skripti za instalaciju (Wordpress, Joomla, Drupal itd) ali ne odgovarmo za njihov rad, menjanji i prilagođavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke koje naknadno mogu da izmene funkcionalnost samog programa.


Održavanje servera

IT Point S&S DOO zadržava pravo da unapređuje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hostinzi, bez konsultacija sa korisnicima. U slučaju bilo kakvih planskih radova na serverima, odnosno izmena, korisnici će biti blagovremeno obavešteni da bi znali šta mogu da očekuju.
IT Point S&S nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik preuzima na sebe punu odgovornost za sve fajlove kao i održavanje i backup istih (opciju za backup korisnik ima u panelu).
IT Point S&S DOO vrši za svoje potrebe backup konfiguracije i sajtova ne zavisno od korisnika.
U slučaju vanrednih okolnosti, IT Point S&S DOO zadržava pravo da promeni, suspenduje nalog, privremeno isključi sa interneta kako bilo koji deo sajta, tako i čitav sajt.


E-mail

IT Point S&S DOO obezbeđuje mail prema korisniku prema ugovorenom paketu. E-mail se ne sme korisniti kao izvor, posrednik ili odredišna adresa vezano za prenos neželjenog sadržaja, e-mail bombi i drugih masovnih e-mailova. Masovni e-mail je mail poruka poslata na više od 1000 e-mail adresa ili više od 10 news grupa. Ako slučajno postoji potreba za nekim masovnim slanjem, pre toga je potrebno da se obratite tehničkoj podrški putem Help deska.

U slučaju kršenja ovog pravila, IT Point S&S DOO može da suspenduje korisnički nalog na neodređeno vreme ili ga ugasi bez bilo kakve nadoknade.


Mere u slučaju nedozvoljenog ponašanja na hostingu


IT Point S&S DOO neće aktivno pratiti rad korisnika, nego je dužnost korisnika da vodi računa o dozvoljenom ili nedozvoljenom ponašanju. U slučaju konstatovanja nedozvoljenih radnji, korisnik je dužan da sarađuje sa IT Point S&S DOO pri preuzimanju neophodnih mera.

Provera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe trećg lica i procedura je sledćea:
1. U slučaju žalbe ili neizmirenih obaveza, IT Point S&S DOO će proslediti žalbu korisniku i naložiti mu da ukloni naveden problem
2. U slučaju da korisnik nereaguje na vreme ili nije dostupan, IT Point S&S DOO će suspendovati nalog dok se prblme ne otkloni.
3. U slučaju ponovnih kršenja Pravilnika, IT Point S&S DOO zadržava pravo da prekine pružanje usluga bez prava na nadoknade sredstava.
4. U slučaju kršenja zakona, IT Point S&S DOO će po zahtevu nadležnih organa pružati potrebne informacije, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.
5. U slučaju aktivnosti korisnika, koje bi kao krajnji rezultat proizvele štetu za IT Point S&S DOO (kazne, oštećenja..), IT Point s&S DOO zadržava pravo da naplati troškove u duploj vrednosti od načinjenje štete ili da pokrene pravni postupak za zahtevom za nadoknadu štete.


Odgovornost

IT Point S&S DOO nije odgovoran za bilo koju štetu koju Vaš poasao može pretrpeti. Isto tako, IT Point S&S DOO nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručeno podatke, podešavanje maila, kao ni za sve prekide u radu.


Odšteta
Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od IT Point S&S DOO što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uključujući i troškove advokata i sudskog procesa.  IT Point S&S DOO nije odgovoran u slučaju:
•    povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa IT Point S&S DOO-om
•    da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
•    da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima


IT Point S&S DOO zadržava prava da uvek može promeniti, doraditi ili dopuniti ovaj Pravilnik bez predhodne najvae. Sve promene stupaju na snagu od momenta objavljana na zvaničnoj prezentaciji IT Point S&S DOO .
Pravilnik se izdaje u elektronskoj formi i punovažan je bez potpisa i pečata.

IT Point S&S DOO Novi Sad
Smederevska 20, Novi Sad
+381 63 287790
office@itpoint.rs
Copyright © 2019 IT Point S&S DOO.
Prijavite se na naš bilten.
Nazad na sadržaj